Skriv ut
Dela

Teknik- och fastighetsnämnden

Nämndordförande: Christer Åkerhielm, M

Nämndordförande: Christer Åkerhielm, M

Stadens teknik- och fastighetsnämnd ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av Lidingö stads offentliga miljö samt stadens fastigheter och anläggningar.

Ansvarsområden

  • Underhåll av vägar, gång- och cykelvägar samt Lidingöbroarna.
  • Trafikplanering, trafiksäkerhet och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
  • Underhåll av utomhusbelysning, torg och offentliga lekplatser
    avfallshantering, vatten och avlopp.
  • Energiplanering och energihushållning.
  • Skötsel av naturområden och parker.
  • Förvaltning av Lidingö skärgård bland annat öarna Björkskär och Lilla Nassa
  • Stadens fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och inhyrda lokaler.
  • Stadens idrotts- och friluftsanläggningar.

Nämndordförande: Christer Åkerhielm, M

Kontakt

John Mwesigye
Nämndsekreterare
Tel: 08-731 32 56
E-post: john.mwesigye

Kontakt
Till toppen av sidan