Skriv ut
Dela

Säkerhet och krishantering

Lidingö är en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Men vad händer om en kris drabbar Lidingö stad? Vad har staden för ansvar? Vad kan jag göra själv? Och hur jobbar staden för att skapa trygghet och säkerhet?

Illustration av en kris

Här hittar du allt du behöver veta om Lidingö stads krisberedskap och säkerhetsarbete. Du kan bland annat läsa om vad en samhällskris är, hur staden samarbetar med andra aktörer för ett tryggare Lidingö och hur du själv kan förbereda dig för en eventuell kris.

Ett tryggt och säkert Lidingö

Lidingö är en av Sveriges tryggaste och säkraste kommuner. När det gäller våldsbrott ligger vi lågt i statistiken i förhållande till jämförbara kommuner och vi har varit förskonade från större kriser. Det är ändå självklart att staden arbetar förebyggande för att minska risken för olyckor, oönskade händelser, brott, skador och andra påfrestningar. Vi har också beredskap dygnet runt om en kris blir verklighet.

Vi lever i ett sårbart samhälle i en tid där hot och risker inte tar hänsyn till geografiska gränser. Vattenbrist, terrorhot, omfattande elavbrott eller extremväder är exempel på allvarliga händelser som vi måste försöka förhindra, men också kunna hantera om de inträffar. Det faktum att Lidingö är en del av Storstockholmsregionen ställer dessutom höga krav på samordning och samverkan vid kriser, både inom staden och med andra berörda aktörer.

Vi har ett förebyggande fokus i vårt arbete, i varje enskild satsning. Det ska vara tryggt och säkert att bo, arbeta och vistas här. Det är en viktig del av visionen om Lidingö som Hälsans ö.

Kontakt
Till toppen av sidan