Skriv ut
Dela

Din egen säkerhet och beredskap

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vara beredda om det inträffar allvarliga händelser.

Du som invånare har därmed också ett eget ansvar och ska efter förmåga ta hand om dig och dina närmaste i händelse av en kris. Därför är förberedelser A och O. Att vara förberedd är alltid grunden för en lyckad krishantering.

Eftersom en kris kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor som gör att du tjänar mycket på att ha förberett dig. Genom att i förväg skaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd staden kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Likaså får du en ökad kännedom om hur du kan agera vid en allvarlig händelse och vad som gäller efteråt.

Tänk efter – före. 

Kontakt

Martin Västberg
Säkerhetschef
Tel: 08-731 30 73
E-post: martin.vastberg

Mer information

Till toppen av sidan