Skriv ut
Dela

Lidingö tryggt tillsammans

Några av de aktörer som genom samverkan arbetar för ett tryggare Lidingö. Från vänster Jörgen Larsson, räddningstjänsten, Martin Västberg, säkerhetschef i Lidingö stad, Andreas Hjälm, räddningstjänsten, Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare i Lidingö stad och kommunpolis Fredrik Wallén.

Lidingö är en av Sveriges säkraste kommuner. Här är våldsbrotten få och hittills har vi varit förskonade från allvarliga samhällskriser. Visionen är att du som bor, arbetar eller vistas på Lidingö ska uppleva att du kan göra det tryggt.

För att det ska vara tryggt att bo och vistas på Lidingö har staden en samverkansöverenskommelse med polisen och på ön finns en kommunpolis som heter Fredrik Wallén. Vi har också ett nära samarbete med räddningstjänsten.

En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är att ta reda på vad du som invånare oroar dig för och ge rätt information för att motverka obefogad rädsla när det gäller exempelvis vålds- och tillgreppsbrott. Det är en anledning till att polisen varje vecka ger ut ett nyhetsbrev, i första hand riktat till aktiva grannsamverkare.

Kontakt
Till toppen av sidan