Skriv ut
Dela

Stadens ansvar vid kris

Illustration av en brand på Lidingö

Lidingö stad har ett ansvar för alla som befinner sig inom stadens geografiska område vid en kris, ett så kallat geografiskt områdesansvar. Det betyder att staden också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt här.

I ansvaret ligger att samverka och samordna planering och förberedelser, att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas och samordna informationen till allmänheten.

En del av detta är att se till att samhällsviktiga verksamheter inom staden fungerar. Det gäller till exempel äldreomsorg, skola, vattenförsörjning och fjärrvärme. Staden ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Utöver geografiskt områdesansvar styrs svensk krishantering av tre principer:

Ansvarsprincipen – Innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under en krissituation.

Likhetsprincipen – Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Detta betyder att förändringar inte ska bli mer omfattande än vad situationen kräver och verksamheten ska också, så långt det är möjligt, skötas på samma plats och på samma sätt som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen – En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser.

Om krisen kommer

Vi har tagit fram en folder med matnyttig information om stadens krisarbete. Alla boende på ön har fått den tillsammans med hushållstidningen Vårt Lidingö nr 4 2017.

Ladda ned foldern Om krisen kommerPDF (pdf, 740 kB)

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan