Skriv ut
Dela

Inriktningsmål för hälsoarbetet
2015-2020

Mat, motion och mötesplatser kommer att vara i fokus för stadens hälsoarbete de närmaste fem åren. Tanken är att det ska bli tydligare vad staden gör för att leva upp till visionen om Hälsans ö.

Mat, motion och möten på Lidingö

Hälsa är sedan 2005 den bärande idén i Lidingö stads vision och varumärke. Ambitionen med stadens hälsoarbete är att ge invånare, medarbetare och besökare förutsättningar för god hälsa. Under perioden 2015-2020 ska staden fokusera hälsoarbetet på följande tre områden:

Mat

  • Maten i stadens verksamheter är näringsrik, miljösmart och varierad.
  • Verksamheternas matserveringar kännetecknas av hög trivsel och inbjuder till social samvaro.

Motion

  • Det finns mycket goda förutsättningar till fysisk aktivitet för alla åldrar.
  • Lidingöborna väljer i hög utsträckning att gå eller cykla till olika vardagsaktiviteter.

Mötesplatser

  • Lidingö har ett brett utbud av mötesplatser.
  • Lidingös mötesplatser bidrar till ökat välbefinnande.
Kontakt
Till toppen av sidan