Trafik och infrastruktur

På Lidingö finns 21 mil vägar och 13 mil gång- och cykelvägar. Vi försöker hela tiden göra trafikmiljön så säker och lättillgänglig som möjligt. Vi jobbar förebyggande med säkerheten, ett exempel är vår hastighetsplan.

Till Lidingö tar du dig enklast med tunnelbanans röda linje till Ropsten. Därifrån går Lidingöbanan mot södra delen av ön och flera busslinjer. Det går också bra att ta sig till Lidingö med färja.

Lidingö är en dynamisk ö som hela tiden utvecklas. Det pågår ständigt projekt för att det ska bli en bättre plats att bo på. Här kan läsa om pågående jobb som händer på ön och som tillfälligt kan begränsa framkomligheten.

Det kostar inget att parkera på Lidingö men på vissa ställen behövs parkeringsskiva eller biljett. Det finns olika sorters parkeringar och där inget annat står angivet gäller 24-timmarsparkering.

Vill du använda allmän mark på Lidingö behöver du tillstånd. Det kan till exempel handla om gräv- och schaktarbeten, bedriva torghandel, anordna majbrasor. Även lotteriförsäljning kräver tillstånd. 

Till toppen av sidan