Skriv ut
Dela

Boendeparkering på försök till hösten

I höst kan boendeparkering komma att testas i Baggeby, Bodal och Torsvik. Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli en permanent lösning i flera bostadsområden.

Den 16 maj väntas teknik- och fastighetsnämnden fatta beslut om att genomföra projektet. Försöket ska i så fall pågå mellan 1 oktober 2018 och 31 december 2019. Därefter ska det utvärderas innan ett eventuellt beslut fattas om att  boendeparkering ska bli en permanent parkeringslösning för boende i dessa och kanske även andra flerbostadsområden.

Avgiftsfri parkering

Enligt förslaget ska boendeparkering vara avgiftsfri. Även besöksparkering ska i fortsättningen vara gratis, men tidsbegränsad till tre timmar på vardagar klockan 9-17.

Frigör parkeringplatser

Bakgrunden till att boendeparkering nu ska testas är den förstudie som staden gjort. Den visar bland annat att många Lidingöbor tycker det är svårt att hitta parkering nära bostaden och att det finns för få parkeringsplatser. Staden uppskattar att antalet långtidsparkerade bilar, som inte hör hemma i bostadsområdena, skulle minska märkbart med boendeparkering. Det skulle frigöra platser och underlätta för Lidingöborna att hitta parkering nära bostaden.

Längre parkeringstid

Boendeparkering ger dig som bor i området möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkeringstillstånd kan du däremot parkera längre,  teknik- och fastighetsnämndens förslag är upp till 14 dagar. 

Boendeparkering är en bra lösning framför allt i områden där det finns många flerbostadshus och där boende upplever att det är svårt att hitta parkering.

Här kan du se vilka vägar som föreslås ingå i försöketPDF (pdf, 7.2 MB)

Till toppen av sidan