Skriv ut
Dela

Trafikomläggning av tillfällig väg vid Dalénum 21 maj

För att färdigställa bygget av cirkulationsplatsen i Dalénum leds trafiken om till en ny tillfällig väg längs Södra Kungsvägens södra sida, i stället för den norra. Vägen tas i bruk den 21 maj och används tills arbetet är klart, vid årsskiftet 2017/2018.

Omläggningen är väl förberedd och kommer ha liten påverkan på trafiken på söndag. Den nya tillfälliga vägen blir rakare än den förra och det temporära signalreglerade övergångsstället blir tydligare. Biltrafiken har som tidigare två körfält och hastigheten är fortsatt sänkt, eftersom området är en arbetsplats. 

Infarten till Mjölksurrevägen från Södra Kungsvägen kommer att vara avstängd för biltrafik, och varutransporter till Willys går i stället via Lerbovägen.

Gång- och cykelvägar

Den provisoriska gång- och cykelvägen längs Södra Kungsvägens norra sida blir kvar, förutom att den dras om något vid arbetsområdet kring Mjölksurrevägen. För att ta dig till och från Aga station och Dalénum använder du samma tillfälliga gång- och cykelväg som tidigare.

Klart till årsskiftet 2017/2018

Hela arbetet omfattar cirkulationsplatsen i korsningen Södra Kungsvägen och Mjölksurrevägen, in- och utfart till Dalénum och gång- och cykelväg. Det blir också en ny gång- och cykeltunnel som förbinder Södra Kungsvägens norra sida med Agatorget på Dalénumsidan.

Vi ber om fortsatt överseende med de störningar som arbetet kan medföra och tackar för visad hänsyn.

En karta över trafikomläggningen finns härPDF (pdf, 612.7 kB).
Så här kommer det att se utPDF (pdf, 665.9 kB) 

Till toppen av sidan