Skriv ut
Dela

Vinterväghållningen igång

Vi tipsar om hur du kan vara bättre förberedd när snön kommer och underlätta plogningen. För att öka säkerheten för dig som cyklar sopsaltas nu cykelvägarna regelbundet.

Underlätta plogningen

  • Byt till vinterdäck. Bilar som inte tar sig fram blockerar framkomligheten. Det skapade kaos över hela Stockholm den 9 november 2016.
  • Respektera parkeringsregler. Det är svårt att ploga när det står bilar på båda sidor om vägen.
  • Om du har plats, parkera hellre på tomten än på gatan.
  • Håll in växtlighet på tomten. Se till att träd och buskar inte växer ut på trottoarer, det är lätt att plogningsmaskinerna går sönder.

Sopsaltning

Sopsaltning innebär att man först sopar bort lätt snö samt annat material med en sopvals. Sedan läggs så kallad saltlake (salt blandat med vatten) på cykelbanorna.

Vi sopsaltar för att uppmuntra till cykling och för att öka säkerheten.

Metoden utförs på huvudcykelstråken: mellan Grönstarondellen och Ropsten samt Ropsten och Aga. Sträckorna ansluter till områden med många pendlare.

En stor orsak till cykelolyckor är halka på grund av is och snö och, på våren, även av kvarvarande grus.

Anledningen till att vi sopar och inte plogar är att få ytan så ren som möjligt innan saltlösningen sprids ut. Maskinen har dock en plog framtill som används vid blöt och tung snö. När temperaturen är runt –8 grader riskerar saltet att återfrysa. Då plogar vi och sandar, för att vid mildare väder återgå till sopsaltning.

Vinterväghållning på Lidingö

Datumparkering

Till toppen av sidan