Startsida, Lidingö stad

Felanmälan

Här kan du anmäla att något har slutat fungera. Klicka på en av länkarna nedan, fyll i formuläret och skicka din anmälan direkt. Tänk på att det du anmäler via formulären hanteras under kontorstid. Kontakta jouren om ditt ärende är akut. 

Avfall

Återvinningsstationer: Vid fulla behållare och nedskräpning
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)länk till annan webbplats

Hushållsavfall:länk till annan webbplats
Tekniska förvaltningens kundtjänst
Telefontid: måndag-fredag kl.08.30-16.00
Telefon: 08-731 33 03 Fax: 08-731 34 34

Klotter, vägskador, parker och städning av gatorlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningens kundtjänst
Telefontid: måndag-fredag kl.08.30-16.00
Telefon: 08-731 33 03 Fax: 08-731 34 34

Gatubelysninglänk till annan webbplats

Bogfelts installation och entreprenad AB
Telefontid: måndag-torsdag kl.07.30-15.30, fredag kl.07.30-13.00
Telefon: 08-731 46 71

Vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniska förvaltningens kundtjänst
Vid stopp i avloppet, vattenläcka, avstängning av vatten,
smak- eller luktproblem
Telefontid: måndag-fredag kl.08.30-16.00
Telefon: 08-731 46 69

Idrottsanläggningarlänk till annan webbplats

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 08-731 33 10

Lidingöbron

Trafikverket
Telefontid: måndag-söndag kl.00.00-24.00
Telefon: 08-695 50 30

Vinterväghållninglänk till annan webbplats


Vid akuta ärenden under kvällar, helger och nätter

Telefon: 010-4705657

Senast ändrad: 2015-09-04

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: