Skriv ut
Dela

Trafik

På Lidingö finns 21 mil vägar och 16 mil gång- och cykelvägar som du ska kunna färdas säkert på med bil, buss, cykel eller till fots.

Vi arbetar för att trafikmiljön ska vara säker och tillgänglig. Det innebär bland annat att vi bygger om farliga korsningar, bygger fler cykelvägar, tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen och ändrar hastigheten på olika platser på Lidingö.

Via menyn kan du läsa mer om bland annat cykelvägar på ön och om säkra skolvägar för våra barn. Du kan läsa om hur vi snöröjer och vad som är viktigt att tänka på när det är tid för sandupptagning på våren och mycket mer.

Staden ska vara trafiksäker och tillgänglig

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten på Lidingö har vi bland annat gjort hastighetsändringar baserat på Trafikverkets nya rekommendationer för hastighetsgränser. Vi förbättrar framkomligheten ännu mer för gående och cyklister för att få en bättre harmoni bland alla som vistas i trafiken.

På bostadsvägar och andra centrala delar, där det rör sig mycket människor, har vi sänkt hastigheten till 30 eller 40 kilometer per timme. På genomfartsvägar, som kräver högre framkomlighet för bilar, har vi däremot höjt till 60 kilometer per timme. Vi har skyltat om, gjort avsmalningar i körbanan, anlagt cirkulationsplatser och höjt upp övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra ändrade hastigheter, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Vi har alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att stärka trafiksäkerheten. 

Trafikverket bedömer att med det nya systemet att sätta hastighetsgränser sparas 40-50 liv per år varav cirka hälften på det kommunala vägnätet. Trafikverkets krockvåldskurva visar att åtta av tio fotgängare dödas i en kollision i 50 kilometer per timme och endast en av tio i 30 kilometer per timme.

Hastighetsplan för Lidingö

Lidingö har en hastighetsplan som utgår från Trafikverkets rekommendationer för hastighetsgränser och som ska ligga till grund för det fortsatta säkerhetsarbetet i Lidingö stad.
Här kan du läsa stadens hastighetsplan.PDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kundcenter
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Trafikplan för Lidingö stad

Trafikstrategi för Lidingö

Hastighetsplan för Lidingö

Lidingö har en hastighetsplan som ligger till grund för det fortsatta säkerhetsarbetet i staden.
HastighetsplanPDF (pdf, 3.7 MB)

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan