Skriv ut
Dela

Trafikstörningar

Här hittar du pågående och planerade arbeten som kan påverka trafiken på Lidingö.

Skylt vägarbete
  • Södra Kungsvägen, korsningen Mjölksurrevägen, bygger vi en ny cirkulationsplats och en ny gång- och cykeltunnel. Byggstart i början av september 2016 och beräknat färdigställt vid årsskiftet 2017/2018.

  • Källängsvägen sker några arbeten under vintern och våren 2017. Vid busshållplatsen Högnäsvägen (utanför skolan) utförs arbeten med elskåpet under februari. I korsningen med Norra Kungsvägen återställs busshållplatsen för skolbussen (klart i april). Den breddade gång- och cykelbanan ska målas efter sandupptagningen och längs med skolparkeringen kommer buskar att planteras.

  • Trafikstörningar i Käppala/Gåshaga från januari 2016. Käppala reningsverk ska expandera, och i samband med sprängningar och byggtransporter väntas trafikstörningar i Käppala och Gåshaga. Käppalaverket beräknar ha byggt färdigt i slutet av 2017.

Kontakt
Till toppen av sidan