Skriv ut
Dela

Ersättningsordning för kommunstyrelsens planutskott

Ersättarordningen beskriver i vilken ordning ersättarna ska inträda då en ledamot är frånvarande. Partierna anger också i vilken turordning övriga partiers ersättare inträder när partiets ersättare inte är närvarande eller då partiet saknar ersättare i nämnden.

Ersättarna ska inträda vid förfall för Källenfors i ordning Barje, Wieck, Schiller, von Sydow och Larson; vid förfall för Ericsson i ordning Wieck, Schiller, Barje, von Sydow och Larson;
vid förfall för Drougge i ordning Barje, Wieck, Schiller, von Sydow och Larson; vid förfall för Hallström i ordning Larson, von Sydow, Barje, Wieck och Schiller; vid förfall för Tarschys Ingre i ordning von Sydow, Barje, Schiller, Wieck och Larson.

Till toppen av sidan