Bibliotek

Skriv ut
Dela

Biblioteket flyttar till stadshuset

Här får du svar på vanliga frågor om bibliotekets kommande flytt till nya lokaler i Lidingö stadshus.

Biblioteket ligger så bra i centrum, varför flytta det längre bort?

Beslutet att flytta biblioteket till Lidingö stadshus togs av kommunstyrelsen 6 februari 2017. Här finns kommunstyrelsens protokolllänk till annan webbplats.

I samband med förnyelsen av stadshuset vill staden samla fler verksamheter som kan samverka och berika varandra. Genom att samla stadsbiblioteket, konstutställningar och kulturevenemang, teknik- och entreprenörsskolan KomTek samt kulturverkstan Kameleonten blir stadshuset ett kultur- och kunskapscentrum.

Dessutom ligger biblioteket i dag i hyrda lokaler. En anledning till att staden flyttar biblioteket till stadshuset är att bedriva verksamheten i stadens egna lokaler, för att ha kontroll över framtida hyres- och driftskostnader.

När öppnar det nya biblioteket?

Planen är att det nya biblioteket ska öppna efter sommaren 2019. De nya bibliotekslokalerna är den sista delen av det stora renoveringsarbetet i stadshuset. Det innebär att eventuella förseningar med övrig renovering kan påverka när bibliotekslokalerna blir färdiga.

Hur länge kommer biblioteket ha stängt i samband med flytten?

Det är mycket som ska packas och förberedas inför flytten. Därför kommer delar av bibliotekets vuxenavdelning stängas under våren 2019. Under sommaren 2019 kommer endast en mindre del av biblioteket vara öppen, med ett urval av böcker och andra medier.

Vad blir bättre i nya bibliotekslokaler?

Det blir naturligtvis en stor förbättring med nyrenoverade och moderna lokaler, som passar dagens behov – till exempel med många el- och nätverksuttag.

På barnavdelningen byggs ett avskilt sagorum där de minsta besökarna och deras vuxna får en rofylld och sagolik miljö. Rummet är utrustat med modern teknik och kan även användas för sagostunder, klassbesök och andra gruppvisningar.

Det nya biblioteket får fler sittplatser och fler grupprum för samarbeten.

Det finns större möjlighet att skylta med medier i lokalen, vilket underlättar för biblioteksbesökare som vill ha lästips.

Fler utlåningsstationer gör det smidigare för besökare att låna medier och ett sorteringsverk som tar hand om återlämnade medier skapar en bättre arbetsmiljö för bibliotekspersonalen.

Biblioteket och Lärcenter samarbetar kring makerspace och kreativ verkstad i en delad lokal. Detta blir ett tillskott för bibliotekets verksamhet riktad till barn och unga.

Blir det nya biblioteket större?

De nya lokalerna blir lite mindre än bibliotekets nuvarande lokaler. Framför allt är det kontors- och arbetsytor som minskar. Men i och med placeringen i stadshuset får biblioteket även tillgång till andra lokaler, som inte är bibliotekets egna. Till exempel kan författarbesök hållas i den stora sessionssalen eller i stadshusets entréhall. Bokcirklar och andra aktiviteter kan genomföras i stadshusets mötescentrum. Så samtidigt som bibliotekets egna lokaler blir mindre, får biblioteket tillgång till större och mer varierade lokaler.

Hur många böcker får plats i det nya biblioteket?

Bibliotek arbetar kontinuerligt med att se över sitt bokbestånd, och rensar ut gammalt och slitet för att få plats med nya medier. Detta arbete har de senaste åren stått tillbaka på grund av andra projekt, bland annat övergången till ett nytt klassifikationssystem. Inför flytten görs därför en välbehövlig översyn av bibliotekets böcker och andra medier. Totalt minskar mediebeståndet med cirka en fjärdedel. Det som rensas bort är framför allt medier som inte längre efterfrågas och som finns att låna på andra bibliotek i Stockholmsområdet. Det kvarvarande beståndet ska ha en bredd och hålla hög kvalitet, och blir därmed mer relevant för dagens biblioteksbesökare.

Blir den nya barnavdelningen lika mysig som den biblioteket har i dag?

Absolut! Vi har tagit till oss av biblioteksbesökarnas synpunkter och har hjälp av erfarna inredningsarkitekter. Den nya barnavdelningen får ett lugnt och mysigt sagorum för de minsta barnen. För de större barnen finns dels plats för böcker och läsning, dels plats för lek.

Får det nya biblioteket fler studieplatser?

Antalet läs- och studieplatser i det nya biblioteket blir större. Det blir ungefär lika många platser som i dag med tillgång till bord. Men sittplatser i form av fåtöljer, soffor och bänkar blir fler.

Kommer det nya biblioteket ha författarträffar och andra evenemang för allmänheten?

Javisst! Bibliotekets verksamhet fortsätter ungefär som tidigare. Det nya blir att alla evenemang kanske inte genomförs i bibliotekets egna lokaler. I stadshuset får biblioteket tillgång även till andra lokaler, till exempel stadshusets entréhall och den stora sessionssalen. Därmed blir inte längre storleken på bibliotekslokalen någon begränsning för vilka evenemang som kan genomföras.

Kommer det finnas ett café i det nya biblioteket?

Det blir inget café i bibliotekslokalen. Men ca 20 meter längre in i stadshuset finns en restaurang som även säljer kaffe/te. Som besökare är du välkommen att ta med kaffe/te in på bibliotekets övre plan.

Har det nya biblioteket någon uteplats?

Ja, på bibliotekets nedre plan kommer det att finnas en uteplats med bord och stolar.

Vad händer med talboksavdelningen och Boken kommer-verksamheten när biblioteket flyttar?

Talboksavdelningen och Boken kommer-verksamheten kommer att fortsätta som tidigare.

Vilken service kan förskolor och skolor få i det nya biblioteket?

Förskolor och skolor kommer att erbjudas ungefär samma biblioteksservice som i dag. Skillnaden blir att vi har bättre möjlighet att ta emot bokade gruppbesök även när biblioteket har öppet. Förskolorna kan även fortsättningsvis få depositioner från biblioteket.

Vilka öppettider kommer det nya biblioteket ha?

Biblioteket fortsätter med samma öppettider som i dag.

Varför finns ett sorteringsverk för återlämnade böcker? Är det inte onödigt dyrt?

Att hantera böcker blir i längden en oerhört stor fysisk påfrestning, med arbetsskador som följd. Den manuella hanteringen av böcker i ett bibliotek kan naturligtvis aldrig helt försvinna, men med ett sorteringsverk kan den minskas. En nybyggd arbetsplats ska givetvis vara ergonomiskt utformad för det arbete som utförs på arbetsplatsen. Lidingös varumärke Hälsans ö ska återspeglas i en dräglig arbetsmiljö för stadens anställda.

Vad händer med den konst som finns på biblioteket i dag?

Vi hoppas kunna återanvända så mycket som möjligt i det nya biblioteket. Den konst som eventuellt inte får plats lämnas till stadens kultursekreterare, som ser över var på ön konsten kan placeras.

Vad händer med möblerna i nuvarande biblioteket?

Möblerna är till stor del platsbyggda för det nuvarande biblioteket. Därför är det svårt att återanvända dem på en annan plats. De är också över 20 år gamla och ganska slitna. Vissa möbler får följa med till det nya biblioteket, men resten kommer att erbjudas Lidingö stads övriga verksamheter. Därefter kommer andra bibliotek i landet att tillfrågas.

Vad händer med bibliotekets nuvarande lokaler i centrum?

Biblioteket hyr lokalerna av en extern hyresvärd, som äger byggnaderna i centrum. Vi vet inte vilka de nya hyresgästerna blir eller vilken typ av verksamhet som kommer att finnas i lokalerna.

Vem ska jag kontakta om jag har synpunkter på det nya biblioteket?

Har du synpunkter på bibliotekets verksamhet eller inredning kan du kontakta bibliotekschef Malin Törnquist (tel. 08-731 37 52) eller utvecklingsledare Camilla Lengborn (tel. 08-731 37 60).

Har du synpunkter på bibliotekets placering i stadshuset eller tidplanen för flytten kan du kontakta projektledarna för stadshusrenoveringen, Paula Jagric (08-731 30 71) eller Tobias Soläng (070-566 46 52).

Till toppen av sidan