Lidingö stadsbibliotek

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vad tycker du om bibliotekets tidningar?

Tidning

Biblioteket ser regelbundet över utbudet av medier. Vad tycker du om bibliotekets utbud av dagstidningar och tidskrifter? Vilka tidningar vill du ha kvar? Vilka saknar du?

DAGSTIDNINGAR (t.ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet)
Vad tycker du om bibliotekets utbud av dagstidningar? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte
Utbudet är...

Vilka dagstidningar läser du på Lidingö stadsbibliotek?
Vilka dagstidningar läser du på Lidingö stadsbibliotek?


TIDSKRIFTER (t.ex. Sköna hem)
Vad tycker du om bibliotekets utbud av tidskrifter? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte
Utbudet är...OLIKA SPRÅKDIGITALA DAGSTIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER
Känner du till att biblioteket erbjuder tjänsten Pressreader?  * (obligatorisk)
Känner du till att biblioteket erbjuder tjänsten Pressreader?


Brukar du använda Pressreader?
Brukar du använda Pressreader?

Om du använder Pressreader: Vad tycker du om du utbudet?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte
Utbudet är...

ÖVRIGA KOMMENTARER

Till toppen av sidan