Lidingö stadsbibliotek

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om bibliotekslokalen

Dina synpunkter är viktiga för oss! Svara gärna på bibliotekets enkät för att bidra till bibliotekets utveckling.

Lidingö stadsbibliotek är Lidingöbornas eget bibliotek. Därför är dina synpunkter viktiga för oss! Då kan vi utveckla verksamheten och skapa ett så bra bibliotek som möjligt för alla Lidingöbor.

Undersökningen är anonym. Det betyder att ingen kommer se vad just du har svarat.

Tack för din medverkan!

OM DIG
Nedan ställer vi två inledande frågor om dig. Det är för att vi ska kunna se om det är skillnad på synpunkter i olika åldersgrupper. Då kan vi kanske lättare anpassa biblioteket efter de synpunkter som kommer in.
Ålder * (obligatorisk)
Ålder

Kön * (obligatorisk)
KönBIBLIOTEKET SOM HELHET
Hur nöjd är du med biblioteket som helhet?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
Hur nöjd är du med biblioteket som helhet?
OM BIBLIOTEKSLOKALEN
Kommer du till Lidingö stadsbibliotek för att… (Du kan välja flera alternativ.)
Kommer du till Lidingö stadsbibliotek för att… (Du kan välja flera alternativ.)

Vad tycker du om...
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Inte bra alls Vet inte/inte intressant för mig
Tillgången till mysiga läsplatser

Tillgången till studieplatser (bord och stol)

Tillgången till en tyst miljö

Möjlighet att umgås med andra/prata i grupp
Vad tycker du om...
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls bra Vet inte/inte intressant för mig
Möjligheten till självservice (lösa ärenden själv med hjälp av utlåningsautomater, sökstationer, karta, skyltar)

Service från personalen

Här kan du skriva mer om det är något särskilt du tycker är bra, borde förbättras eller saknas.
Till toppen av sidan