Hur bekämpar staden parkslide?

Lidingö stad bekämpar främst de invasiva arter vi är skyldiga att göra enligt eu-förteckning. De invasiva arter som är upptagna på EU-listan och som ska bekämpas enligt direktiv är Jätteloka och Jättebalsamin. Vi arbetar även med att förhindra spridning av Parkslide genom täckning med markduk på vissa platser. Kontakta gärna kundcenter för att rapportera vilka platser du sett Parkslide på.

Var detta svaret på din fråga?