Krävs det ett bygglov för en mur?

En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.
 
Du behöver inte bygglov för att med en mur anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren får inte vara högre än 1,8 meter. Om muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Både byggnader och miljöer kan betecknas som kulturhistoriskt värdefulla. Högre krav kan därför komma att ställas vid bygglovsprövning och åtgärder som normalt inte kräver bygglov kan behöva ett sådant.
 
Vid din uteplats i anslutning till din huvudfastigheten kan dock en mur byggas utan bygglov som insynsskydd men läs noga plan- och bygglagen innan du börjar bygga då bestämmelser gällande höjd samt placering i förhållande till tomtgränser måste följas för att muren ska anses bygglovsfri. Plank, staket och murar inom strandskyddat område kräver dispens från strandskyddet.
 
Läs gärna information från Boverket:
 
Se information från Lidingö stad:
 
Du kan ansöka om bygglov via vår e-tjänst:
 
Läs också gärna om strandskyddsdispens från Länsstyrelsen:
 
Var detta svaret på din fråga?