Jag vill ta upp nya fönster och altandörrar på min fastighet, vad krävs?

För att ändra fönster och dörrar på en fastighet kan en ansökan om bygglov krävas. Det görs då en bedömning hur stor påverkan fasadändringen innebär utifrån byggnaden eller områdets karaktär. 
 
På Lidingö stads webbplats kan du se information om din kommande bygglovsansökan, ansökningshandlingar och ansök gärna genom vår E-tjänst.
 
 
 
Var detta svaret på din fråga?