Hur ansöker jag om färdtjänst? Vem kan ansöka?

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att resa i kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Funktionsnedsättningen ska beräknas bestå minst tre månader. 

  1. Kontakta din läkare och be denne skriva ut och skicka ett "Läkarintyg för färdtjänst i Stockholms län" till Lidingö stad.
  2. När läkarintyget inkommer skickar Lidingö stad hem ansökningsblankett och en kallelse till ett möte med en av våra färdtjänsthandläggare.
  3. Färdtjänsthandläggaren skriver sedan en utredning som skickas till Trafikförvaltningen för beslut.

Har du ytterligare frågor kring färdtjänst är du välkommen att kontakta Lidingö stads kundcenter.

Färdtjänst och riksfärdtjänst, Lidingö stads webbplats

Var detta svaret på din fråga?