Vem kan jag prata med gällande våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck?

Lever du med våld i nära relationer?
På omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad kan både våldsutsatta och våldsutövare samt barn och unga som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd.

Kontakta Lidingö stads kundcenter och be att få prata med handläggare för våld i nära relation eller mottagningen för barn och unga.

Efter kontorstid kontaktar du socialjouren: 08-410 200 40.

 

 

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon 020-50 50 50.

 

Alternativ till våld (ATV) i Täby kommun som Lidingö stad och andra kommuner samarbetar med. ATV är ett behandlings- och kompetenscenter som arbetar med våld i nära relationer.

Telefon 08-768 11 12

Alternativ till våld (ATV), Täby kommuns webbplats

 

Lidingö Kvinnojour, som kan ge stöd och råd.

Telefon: 08-767 03 03    

E-post: kontakt@lidingokvinnojour.se

Lidingö Kvinnojours webbsida

 

Våld i nära relation, Lidingö stads webbplats

Var detta svaret på din fråga?