Är det många ungdomar som dricker/tar droger på Lidingö?

Hur många ungdomar som har testat alkohol eller droger varierar mellan olika åldersgrupper och kompiskretsar. Stockholmsenkäten är en enkät som elever i årskurs (åk) 9 och åk 2 på gymnasiet deltar i tillsammans med ungdomar från 23 andra kommuner i Stockholms län. År 2020 svarade ca 40% av ungdomarna i åk 9 på Lidingö att de någon gång druckit sig berusade. Detta är fler än genomsnittet för alla länets kommuner där ca 30% någon gång druckit sig berusade. I samma enkät svarade 14% av ungdomar i åk 9 att de någon gång använt narkotika. Sedan år 2016 kan man se att allt fler testar narkotika på Lidingö. I jämförelse med andra kommuner i Stockholms län är det något fler ungdomar på Lidingö som använt narkotika. I länet är det 12% som uppger att de någon gång använt narkotika. Du kan läsa mer om Stockholmsenkätens resultat både på Lidingö stads och Länsstyrelsens webbplats..

Stockholmsenkäten, Lidingö stads webbplats

Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, Länsstyrelsens webbplats

Som förälder kan du läsa mer om vilket stöd som finns för dig.

Stöd till föräldrar - alkohol och droger, Lidingö stads webbplats

Var detta svaret på din fråga?