Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Eldningsförbud i hela Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11th 2023 and is valid until further notice.

Beslutet om eldningsförbud motiveras av att hög brandrisk råder i skog och mark. Beslutet är fattat på inrådan av länets räddningstjänster och med stöd av prognoser tillhandahållna av SMHI.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Grilla på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

All grillning sker på eget ansvar

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Till toppen av sidan