Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kraftigt snöfall på kort tid påverkar snöröjningen

I veckan har det fallit stora mängder snö på kort tid. Vi får många frågor från Lidingöbor kring stadens arbete med snöröjning. Här besvarar vi de vanligaste frågorna.

Det snöar och behöver plogas varje vinter, varför är staden inte bättre förberedd?

Veckans snöfall är det värsta på flera år. Vår beredskap är för en normal vinter och det finns därför inte fler maskiner eller personal att ringa in i händelse av extrema snömängder. Det är heller inte rimligt ur kostnadssynpunkt att hålla sig med sådana resurser att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt. 

För att få tillgång till fler maskiner och mer mankraft krävs att vi betalar entreprenörer för jour, oavsett om det kommer snö eller inte. För detta skulle avsevärt mer skattemedel behöva avsättas till vinterunderhåll. 

Varför har inte min gata plogats?

Det är beslutat att bussgator och gång- och cykelvägar ska prioriteras. Prioriteringen gör att lokalgator tyvärr måste vänta. Även plogningen av de prioriterade områdena ligger efter den här veckan eftersom arbetet tagit mycket längre tid än vanligt på grund av mängden blöt och tung snö.

Vår entreprenör följer prognoser och kallar ut plogbilar vid det tillfälle som de anser blir mest effektivt. Ju tidigare vi startar medan det fortfarande snöar, desto mer snö ligger kvar när pådraget är slut.

Jag har sett plogbilen åka förbi med plogen uppe. Varför gör den det?

Det finns många maskiner ute och åker som inte plogar för stadens räkning. Bostadsrättsföreningar anlitar också plogföretag och bilen du sett kan vara på väg från en bostadsrättsförening till en annan, med plogen uppfälld då den färdas på en kommunal väg där den inte har i uppdrag att ploga.

Även kommunens maskiner tar upp plogen under transportsträckor eftersom det tar mycket längre tid att köra med den nere. Ska bilen ploga ett visst område enligt den bestämda prioriterade ordningen behöver bilen få transportera sig till det området först.

Jag är missnöjd med plogningen och vill göra en felanmälan. Hur gör jag?

Har du synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning kan du göra en felanmälan och bifoga en bild. Observera att vi hanterar felanmälningar först när ett helt plogpådrag är avslutat.

Så kan du bidra till bättre snöröjning

  • Respektera våra arbetsfordon på gatorna så att de kan komma fram och håll säkerhetsavstånd för att undvika olyckor.
  • Tänk på var du parkerar, det är datumparkering under vintern. Om det är möjligt så parkera på din egen tomt. Står din bil i vägen när plogbilen kommer blir snöröjningen mycket svårare, sämre och tar längre tid. Det finns dessutom risk för att din bil blir skadad. Vi kan behöva flytta bilar som står felparkerade.
  • Rapportera halka och trafikfara i korsningar där snön skymmer sikten.
Till toppen av sidan