Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö får ukrainsk vänort – Slavuta

Lidingö har tecknat ett vänortsavtal med den ukrainska staden Slavuta. Samarbetet kommer att fokusera på bland annat utbildningsfrågor, men även krishantering.

Representanter från Lidingö stad och vänorten Slavuta.

Representanter från Lidingö stad och vänorten Slavuta.

– Jag är stolt över att vi i Lidingö tar vårt ansvar för att stärka de ukrainska banden till Europa. Jag hoppas på ett gott samarbete mellan våra städer. Jag hoppas att även föreningar, företagare och andra ska knyta starkare band till Ukraina och Slavuta, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M).

Det var i juni som Daniel Källenfors, stadsdirektör Daniel Broman, utvecklingschef Sara Penje samt Ulrika Strandberg, förvaltningschef på lärande- och kulturflrvaltningen, träffade en delegation från Slavuta med borgmästare Vasyl Sydor i spetsen. Mötet skedde på ett arrangemang ordnat av Sveriges kommuner och regioner med syfte att stödja ukrainsk demokrati, decentralisering och styrning på lokal nivå.

Det man i Slavuta främst är intresserad av i samarbetet med Lidingö är att lära sig mer och skapa samarbete kring utveckling av ett lokalt självstyre, ekonomisk utveckling och planering, utbyte av bästa praxis inom kommunal förvaltning, krishantering samt utbildning kring kultur och skapande, i synnerhet för vilka möjligheter det kan ge unga människor.

Lärande viktigt

Vad tänker ni att just Lidingö kan vinna på samarbetet, Daniel Broman, stadsdirektör på Lidingö stad?

– Lärande är viktigt för oss. Här tror jag att vi gemensamt kan lära av varandra. Krisberedskap och civilt försvar är två områden där vi ser att vi kan lära av Slavuta. Förhoppningen är att vi kan dela med oss av frågor rörande utbildning.

Samarbetet mellan Slavuta och Lidingö kommer att drivas som ett tidsbegränsat projekt på i första hand fem år. Inledningen blir ett möte med en delegation från Slavuta inklusive borgmästare Vasyl Sydor för att lägga upp samarbetet mellan de två nänorterna kring näringsliv, föreningsliv, civilsamhället, räddningstjänst, skola samt kultur och fritid. På grund av rådande läge är det svårt att bestämma när och hur mötet ska ske.

Pittoresk liten stad

Slavuta ligger i västra Ukraina och har 35 000 invånare. Sedan Ukraina fick sin självständighet har staden Slavuta utvecklats som ett industriellt centrum med arbetsrelaterade traditioner bland sina invånare, samt som ett pittoreskt kulturellt och andligt hörn av västra Ukraina med en intressant historia.

Tanken med vänorter växte fram ur andra världskrigets fadderortsrörelse. Syftet var främst att bygga upp freds- och biståndsrelationer till de krigsdrabbade nordiska länderna. En fadderverksamhet startade för Lidingös del redan 1942 med Lojo i Finland, därefter med systerstaden Alameda i Kalifornien (sedan 1959) och vänorten Saldus i Lettland (från slutet av 1980-talet).

I dag har betydelsen av internationell samverkan på kommunal och regional nivå ökat. Därför har vänortsarbetet ändrat karaktär och utvecklats till konkreta projekt mellan vänorterna som ska leda till ömsesidig erfarenhets- och kunskapsöverföring.

Mer information
Till toppen av sidan