Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Kammarrätten ger staden rätt i dom om nyanländas bostadskontrakt


  Nu konstaterar även Kammarrätten att Lidingö stad hade rätt att säga upp nyanländas bostadskontrakt efter den tvååriga etableringstiden.
  Kammarrätten ger staden rätt i dom om nyanländas bostadskontrakt

 • Ungas syn på cannabis oroar


  I Stockholmsenkäten, som genomfördes våren 2018 på Lidingö, uppgav 12% av eleverna i åk 9 och 30% av eleverna i åk 2 på gymnasiet att de någon gång testat narkotika. Av dessa uppgav nästan samtliga att de testat cannabis men flera hade dessutom provat andra narkotikaklassade preparat.
  Ungas syn på cannabis oroar

 • Balans i preliminärt bokslut


  Det är ett resultat i balans som redovisas i det preliminära bokslutet för 2018. Detta trots investeringar på cirka 350 miljoner kronor och ökade pensionskostnader. Samtliga nämnder visar överskott, mycket tack vare en hög kostnadsmedvetenhet.
  Balans i preliminärt bokslut

 • Lokal kvar på Tor


  Kommunstyrelsen har beslutat att finansiera en gemensamhetslokal på seniorboendet Tor. Flytten av Mötesplats centrum från seniorboendet Tor till det nyrenoverade Stadshuset kommer att genomföras enligt planerna.
  Lokal kvar på Tor

 • Kommunstyrelsens ordförande intervjuas


  I måndags genomfördes årets andra kommunstyrelsesammanträde. Bland annat godkändes förslaget till en ny samverkansöverenskommelse mellan Lidingö stad och polisen.
  Kommunstyrelsens ordförande intervjuas
Till toppen av sidan