Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Ugglor lockas med nya holkar


  I brist på naturliga boplatser för kattugglor hjälper vi naturen på traven och sätter upp 22 nya uggleholkar runt om på ön. Förhoppningsvis får några av dem hyresgäster.
  Ugglor lockas med nya holkar

 • Utländskt besök hos äldreomsorgen


  I höst har Lidingö stads dagverksamhet för äldre haft förmånen att ta emot studiebesök från både Japan och Sydkorea.
  Utländskt besök hos äldreomsorgen

 • Matsmarta idéer på Innovationsmässan


  Drygt 40 innovationer ställdes ut vid årets Innovationsmässa i Hersbyhallen. Många elever och pedagoger hade samlats för att visa upp och ta del av spännande uppfinningar och smarta, innovativa lösningar som skapats av Lidingös barn och elever med en hållbar framtid i fokus.
  Matsmarta idéer på Innovationsmässan

 • Budget med fokus på kärnverksamheterna


  För att möta de utmaningar en försvagad konjunktur innebär, fokuserar majoritetens förslag till budget på kärnverksamheterna snarare än på kostsamma satsningar.
  Budget med fokus på kärnverksamheterna

 • Sara blir ny utvecklingschef


  Sara Penje blir ny utvecklingschef i Lidingö stad. Sara kommer närmast från tjänsten som utvecklingschef på lärande- och kulturförvaltningen.
  Sara blir ny utvecklingschef

 • Boendeparkering på prov förlängs


  Försöket med boendeparkering som pågår i Torsvik, Baggeby och Bodal förlängs till och med augusti 2020. Mer tid behövs för att utvärdera om boendeparkering ska bli permanent i försöksområdena och även i andra bostadsområden på Lidingö.
  Boendeparkering på prov förlängs

 • Lidingö satsar på nyanlända entreprenörer


  Lidingö är en av åtta kommuner i Stockholmsregionen som medverkar i projektet ”Entreprenör i Sverige”. Målet med projektet, som drivs av Start-Up Stockholm, är att korta vägen från nyanländ till företagare.
  Lidingö satsar på nyanlända entreprenörer

 • Temporär bro i drift


  En temporär bro, som ersätter den nuvarande på- och avfarten till gång- och cykelbron, har nu tagits i bruk. Den gamla anslutningen rivs och gång- och cykelvägen mot Islinge leds om.
  Temporär bro i drift

 • Ungdomsbostäderna i Larsberg klara för inflytt 


  De 74 små hyresrätterna för unga mellan 18 och 25 år är färdigbyggda och de första ungdomarna håller nu på att flytta in.
  Ungdomsbostäderna i Larsberg klara för inflytt  

 • Uppskattade föreläsningar om psykisk ohälsa


  I går kväll genomfördes den sista i serien temaföreläsningar för allmänheten med syftet att öka medvetenheten kring hälsa och välmående. Syftet har också varit att bidra till en ökad förståelse och öppenhet för svåra frågor.
  Uppskattade föreläsningar om psykisk ohälsa

 • Delårsrapporten visar på god ekonomisk hushållning


  Lidingö stad beräknas redovisa ett plusresultat på 59 miljoner kronor för år 2019. Det framgår av den delårsrapport som nyligen överlämnades till stadens revisorer. Det innebär 28 miljoner kronor bättre resultat än budgeterat. Staden har dessutom fortsatt ingen extern belåning.
  Delårsrapporten visar på god ekonomisk hushållning
Till toppen av sidan