Barn och utbildning

Lidingö har flera alternativ att välja bland när du behöver omsorg till ditt barn.

På Lidingö finns elva kommunala och sex fristående grundskolor.

På Lidingö finns både en kommunal och en fristående gymnasieskola.

Särskolans verksamhet är indelad i fyra olika enheter; Grund­särskolan, Tränings­skolan, Gymnasie­särskolan och Särvux

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och special­pedagogiska insatser.

I Lidingö stad arbetar vi ständigt för att utveckla våra verksamheter och göra dem ännu bättre. Barnets bästa är vår utgångspunkt och ska alltid sättas främst.

Det är vanligt att barn och elever behöver särskilt stöd i förskolan eller skolan. Ibland är stödet tillfälligt, ibland mer varaktigt.

Miljön inom alla våra verksamheter ska vara trygg. Barn och elever ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt

Till toppen av sidan