Kan man göra upphandlingen så att vi får olika entreprenörer till varje tillagningskök?

Svar på din fråga: Vi skulle kunna dela upp upphandlingen i till exempel åtta anbudsområden, ett för varje tillagningskök så att även mindre leverantörer kan vara med och lämna anbud. Däremot kan vi inte hindra någon leverantör från att lägga så bra anbud så att de vinner alla tillagningskök.

Till toppen av sidan