Vad menas med ekologisk mat?

Svar på din fråga: I den ekologiska odlingen ersätts konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel med andra åtgärder. Vissa hjälpmedel i produktionen, som betraktas som "naturliga", får användas, till exempel såpvatten och kalk.

Fodret är i huvudsak ekologiskt producerat på den egna gården. 

Läkemedel för djur, till exempel antibiotika, används restriktivt. Om ett djur får läkemedel förlängs karenstiden innan djuret slaktas.  

Det är också viktigt att djuren vistas utomhus och får utlopp för sitt naturliga beteende. 
Genetiskt modifierade organismer får inte användas vid ekologisk produktion.

Till toppen av sidan