Varför är det ingen som bryr sig om att mamma går ner i vikt?

Svar på din fråga: De flesta som jobbar med de äldre bryr sig väldigt mycket om de äldre och är väldigt måna om dem. Däremot kan det finnas brister i kunskap om vad och hur de ska göra vid ofrivillig viktnedgång. Det pågår utbildningar inom Lidingö stads äldreomsorg till all personal både inom kost och i demensvård. Alla sjuksköterskor har fått djupare utbildning i nutritionsomhändertagande och det har utbildats kostombud till alla äldreboenden inom Lidingö stads äldreomsorg.

Att höja kunskapen är ett arbete som tar lite tid och har pågått under två års tid och nu ser man att det har börjat bli förändringar och kunskapshöjande utbildningar inom kosten är planerade även nästa år.

Till toppen av sidan