Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hersby i samarbete om komplexa utmaningar

Hersby gymnasiums samhällsprogram och Stockholm Center of Governance (SCoG), med förankring i Handelshögskolan i Stockholm, har påbörjat ett samarbete kring komplicerade frågeställningar i samhället.

Hersby gymnasium samverkar nu med Stockholm Center of Governance (SCoG), som har anknytning till Handelshögskolan i Stockholm. Arbetet inleddes under 2023 och under hösten kommer elever inom samhällsprogrammet att arbeta med tio frågeställningar som en del i gymnasiearbetet. Arbetet kommer att vara klart under maj-juni 2024 och presenteras för Lidingö stads ledningsgrupp.

Inriktningen är samhällsutmaningar

Exempel på områden som eleverna på samhällsprogrammet kommer att arbeta med är välfärdsteknik, tidigt stöd till barn och unga, hur staden kan attrahera människor att arbeta i staden och inom vård och omsorg, hur motverka ensamhet hos äldre, psykisk hälsa hos barn och unga, och meningsfull fritid för unga. Arbetet kommer att ge eleverna kunskap och insikter i hur man bedriver undersökning, analys och tar fram slutsatser.

– Förutom att bidra med nya insikter och perspektiv åt Lidingö stad och SCoG, hoppas vi på Hersby att samarbetet med kommunen och universitetsvärlden ska ge våra elever incitament, kontakter och handledning som tar deras examensarbeten till en nivå de inte själva trodde var möjlig, säger Svante Holmberg, förstelärare i samhällskunskap och religion på Hersby gymnasium.

Genom arbetet får staden viktig inblick i hur unga, som är viktiga målgrupper och framtidens arbetstagare, resonerar och möjlighet att knyta kontakter med unga. Arbetet kommer också att resultera i faktaunderlag och insikter. På längre sikt kan samarbetet även bidra till att profilera samhällsprogrammet på Hersby gymnasium.

Om Stockholm Center of Governance

Stockholm Center of Governance (SCoG) samverkar med olika aktörer som arbetar för att lösa komplexa, gränsöverskridande problem. Centret främjar kompetensutveckling inom den offentliga sektorn och mellan offentliga, privata och ideella aktörer för att bättre leda omställningen av komplexa, gränsöverskridande utmaningar. Visionen är En värld där nydanande samordning gör komplexa samhällsfrågor hanterbara.

Till toppen av sidan