Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Internationella perspektiv med Erasmus+

Internationella kunskapsutbyten och projekt med andra skolor utomlands blir fortsatt möjligt på Hersby gymnasium. Skolan kan nu titulera sig ackrediterad Erasmus+-skola vilket öppnar dörrarna för kompetensutveckling av personal, elevutbyten utanför Sveriges gränser och samarbeten med kollegor och verksamheter som också deltar i Erasmus+.

I början av februari blev Hersby gymnasium ackrediterad Erasmus+-skola. I och med det är skolan garanterad utbyten inom ramen för Erasmus till 31 december 2027, utan att behöva göra ansökningar för varje enskilt utbyte eller projekt.

- Att vi har blivit en ackrediterad Erasmus+-skola innebär dels att vi har fått en kvalitetsstämpel på vårt internationella arbete, dels att vi nu kan bedriva arbetet mer långsiktigt, säger Patrik Nimmerstam, rektor på Hersby gymnasium.

83 av 100 poäng

För att få en ackreditering görs en kvalitetsbedömning av skolans arbete, planer och andra förutsättningar. Skolan bedöms utifrån olika parametrar i en poängskala där man måste få minst 70 av 100 poäng för att kunna bli ackrediterad och även ha minst 50 procent av poängen på varje delområde. Hersby fick 83 poäng.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger organisationer möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka sin kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+. Hersby gymnasium har under många år varit aktivt inom programmet och i de senaste två projekten har skolan arbetat kring hållbar utveckling och fysisk aktivitet i naturen för unga.

- Hersby gymnasium ser Erasmus som ett sätt att fortsätta med det internationella arbete som under lång tid har bedrivits på skolan. Det internationella perspektivet är avgörande för våra elever och deras lokala och globala framtid. Men även för oss lärare som genom nya kontakter och erfarenheter får fortbildning och fördjupade perspektiv på det europeiska samarbetet, säger Johanna Rasmussen, lärare Hersby gymnasium.

Skolor från flera länder

Under hösten 2020 startades ett nytt projekt “Making a difference - recycle, reuse, reduce and raise awareness.” I detta projekt ingår gymnasieskolor från Sverige, Slovenien, Spanien, Bulgarien och Grekland. Målet med projektet är att öka elevernas medvetenhet kring olika aspekter av hållbar utveckling, att öka deras engagemang, att ge eleverna redskapen för att göra aktiva val och makten att påverka sin framtid.

- Jag tycker att det är jätteroligt att Hersby nu utsetts till Erasmus+-skola. Internationella utbyten ökar elevernas kunskap, vidgar perspektiven och är givande för både elever och lärare. Jag hoppas och tror att de internationella samarbetena ger eleverna värdefulla erfarenheter som de kan ta med sig ut i livet, säger Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande.

Till toppen av sidan