Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Klart med ny idrottshall i Torsviks skola

I måndags fattade kommunstyrelsen det investeringsbeslut som innebär starten för bygget av en ny idrottshall i Torsviks skola. I juni 2021 beräknas idrottshallen tillsammans med en konstgräsplan stå klara.

Torsviks skolas nuvarande idrottshall är för liten för att inrymma all idrottsverksamhet på skolan. Redan 2016 beslutades om bygglov för en ny idrottshall, men då överklagades beslutet. Nu har både Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandet och den politiska majoriteten har enats om en ny placering och ny gestaltning av idrottshallen.

– Det känns bra att vi nu kan se fram emot att kunna bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler. Med den nya placeringen och gestaltningen kommer idrottshallen att smälta in i närmiljön och samtidigt tillhandahålla en fullstor idrottshall till skolan och föreningslivet, säger utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L).

Beslutet är att den befintliga idrottshallen rivs och en ny fullstor idrottshall med ytor även för skolans fritidsklubb byggs, då deras nuvarande lokal måste ersättas. I planerna finns även en mindre fotbollsplan med konstgräs.

– För högstadieelevernas undervisning måste hälften av idrottsundervisningen i dag ske i Gångsätrahallen, vilket kostar både tid och resurser. Utrymmet i Gångsätrahallen begränsas genom att även fristående skolor hyr in sig i hallen, säger Tapio Liimatainen, tf. utbildningschef.

Den nya hallen ska vara fullstor, vilket innebär linjemått på 40x20 meter med fria ytor längs sidorna. Hallen ska vara delningsbar med en vikvägg och ha fyra omklädningsrum. I överenskommelsen med stadens byggentreprenör Veidekke har en kostnadskalkyl tagits fram för idrottshallen. Investeringen är beräknad till 69 miljoner kronor.

Den nya idrottshallen och konstgräsplanen beräknas vara klara sommaren år 2021.

Till toppen av sidan