Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö klättrar i skolrankning

Lidingö tillhör landets främsta kommuner när det gäller meritvärden i årskurs 9 och lärarlöner. Även andelen godkända elever och elever som fullföljer gymnasiet hör till Lidingös styrkor som skolkommun, enligt Lärarförbundets undersökning Sveriges bästa skolkommun 2020.

Elev räcker upp handen i klassrummet, läraren och skrivtavlan i bakgrunden.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun. Undersökningen jämför 10 olika kriterier. I den totala rankningen hamnar Lidingö på plats 142 av landets 290 kommuner och klättrar därmed 55 placeringar sedan förra året.

När det gäller meritvärde i årskurs 9 hamnar Lidingö på femte plats i landet. Digitaliseringen och att Lidingös skolor arbetar på ett varierat sätt och med tydlig återkoppling är möjliga orsaker till den höga placeringen. Särskilt pojkarnas resultat har ökat på Lidingö, vilket minskat skillnaden mellan pojkars och flickors resultat.

Fler slutförde gymnasiet

Lidingö klättrar 73 placeringar när det gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet och ligger fortsatt högt i lärarlöner, på tiondeplats i landet.

— Distansundervisningen under våren fungerade bra och vissa elever kan ha gynnats av den undervisningsformen. Ingen elev föll igenom och eleverna lyckades behålla och i vissa fall även höja resultaten. Vi jobbar systematiskt med kvalitet och utveckling och har skickliga lärare, säger Patrik Nimmerstam, verksamhetschef och rektor för Hersby gymnasium.

Resultat i linje med målen

Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden, är särskilt nöjd med att Lidingö placerar sig högt inom de områden som staden prioriterar. Resultatet av undersökningen visar att Lidingös skolor är effektiva och presterar bra.

—Lidingös skolor har tre prioriterade områden: höga betyg, att alla ska klara skolan och att det ska vara tryggt i skolan. På alla dessa tre områden presterar vi bland de bästa i landet.

Inom kriterier som lärartäthet, resurser till undervisningen, friska lärare och andel barn i förskolan förbättras Lidingös resultat något. Andelen behöriga lärare är fortsatt god och under 2021 kommer staden att satsa särskilt på förskollärare.

—Lidingö är en attraktiv skolkommun att arbeta i. Vi har ett gott rekryteringsläge med många behöriga sökande till varje tjänst, säger Amelie Tarschys Ingre.

Index visar egen utveckling

Lärarförbundets årliga rankning Sveriges bästa skolkommun är en av flera mätningar som kan användas vid utvecklingsarbete. I år toppar Övertorneå listan och bland grannkommunerna placerar sig Danderyd högst. I undersökningen kan en kommun som arbetar på samma sätt som föregående år tappa flera placeringar i listan, när andra kommuner gjort små förbättringar. Index, som mäter vad varje kommun gör, oberoende av andra kommuner, kan därför vara en bättre mätare över tid.


Till toppen av sidan