Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stads skolor tilldelas Guldtrappan

Lidingö stads förskolor, grundskolor och gymnasiet har tilldelats utmärkelsen Guldtrappan 2020, en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som arbetar målmedvetet med digitaliseringen.

Guldtrappa uppifrån med loggan för guldtrappan

Som en av nio slutkandidater har Lidingö stad klarat en gedigen urvalsprocess som resulterat i att staden tilldelas Guldtrappan 2020.

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid och som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

– Det är oerhört roligt att Lidingö stads förskolor, grundskolor och gymnasiet får den prestigefulla kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Vårt mål är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola. Vi arbetar aktivt och strategiskt med att utveckla för att utbildningen på Lidingö ska bli ännu bättre och digitalisering är en viktig del i den utvecklingen. Konkret använder vi till exempel digitala hjälpmedel för att förbättra undervisningen i läsning, öka likvärdigheten mellan skolor och dela goda erfarenheter mellan lärare. Jag vill rikta ett stort tack till all personal som gemensamt arbetar för att Lidingös förskolor och skolor ska ligga i framkant när det gäller digitalisering, säger Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande.

Motiveringen från Guldtrappans jury

”Lidingö stad har ett kraftfullt ledarskap för digital förändring, med en vision och en genomarbetad strategi och plan för skolans digitala utveckling, i ett strukturerat arbete med hela styrkedjan och systematisk kvalitetsdialog och i nära samverkan med akademi och forskning. Infrastrukturen är säkrad i samarbete med kommunens IT, med gemensam lärplattform från förskola till gymnasium och koncern-tänk för likvärdighet, med flera centrala utvecklings- och supporttjänster. Innovativa former av systematisk pedagogisk utveckling inklusive ”professionellt arbetande nätverksgrupper” PANG, och delande bäddar för framgång.”

– Det här är jättekul och ett kvitto på att utvecklingen i Lidingö stad går åt rätt håll. 2016 började vi ett stort förändringsarbete med fokus på digitalisering. Vi har strävat efter att stärka kompetensen att leda och styra ett digitalt förändringsarbete för såväl medarbetare som chefer i hela kedjan. Vi ser att våra barn, elever och medarbetare står väl rustade inför framtiden, säger Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen.

Genomtänkt digital infrastruktur

I arbetet med digitaliseringen har lärande- och kulturförvaltningen bland annat lagt mycket resurser på att säkra skolornas framtida åtkomst till stadens nät och haft som mål att alla elever från grundskolan och uppåt har tillgång till en digital enhet.

– Målet är uppfyllt sedan en tid tillbaka och idag är det tydligt vilken enorm kraft en genomtänkt digital infrastruktur ger i form av lärande, samarbete och framtidens sätt att kommunicera. Nu i Coronatider har framför allt gymnasieskolans förmåga satts på prov, något de klarat på ett alldeles fenomenalt sätt, säger Tapio Liimatainen.

Utdelningen av Guldtrappan 2020 sker i Stockholm under hösten och i år är det femte gången som utmärkelsen delas ut.

Till toppen av sidan