Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Över 41 miljoner extra till äldreomsorgen

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat medel till ett antal av landets kommuner för att höja kvalitén inom äldreomsorgen. För Lidingös del innebär det ett extra tillskott på över 41 miljoner kronor.

Landets kommuner har fått ansöka om de statliga medlen och sedan har Socialstyrelsen bedömt dessa ansökningar utifrån olika parametrar. Syftet med de två statsbidragen har varit att motivera kommunerna att dels minska andelen timanställda, dels att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Lidingö har erhållit statsbidrag för bägge delarna. När det gäller fördelningen av statsbidraget för att minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen är Lidingö en av sju kommuner i Stockholms län som erhållit just detta statsbidrag.

- Det här är ett mycket välkommet tillskott och nu har vi påbörjat arbetet med att se hur vi kan använda statsbidraget så att vi får ut bästa möjliga effekt, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Totalt fördelar regeringen nära två miljarder kronor till äldreomsorgen. Bidragen är prestationsbaserade vilket innebär att det bygger på det arbete kommunerna har genomfört år 2020 och 2021 och sedan fördelat medlen till de som visat på verksamheter med god nivå eller som indikerar på tydlig förbättring. Pengarna kommer att disponeras under år 2022 och 2023.

- Det här ger oss möjligheter att fortsätta höja kvalitén inom äldreomsorgen. Likaså att vidareutveckla arbetet med välfärdsteknik. Vi har redan innan de här pengarna beviljades påbörjat ett arbete med att få ner mängden timanställningar. Det här kommer att ge det arbetet en rejäl skjuts framåt, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP).

Till toppen av sidan