Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Resultaten av årets brukarundersökning i skola och förskola

Nu är resultaten från årets brukarundersökning i grundskola, förskola, pedagogisk omsorg och grundsärskola publicerad. Undersökningen genomförs årligen och innebär att elever och vårdnadshavare får tycka till om verksamheterna. Den är ett viktigt underlag för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheterna på Lidingö.

Under januari och februari genomförde Lidingö stad en brukarundersökning där vårdnadshavare till barn i förskola, pedagogisk omsorg och grundsärskola och elever i årskurs 3, 6 och 8 fick svara på frågor om vad de tycker om verksamheterna. Syftet med undersökningen är att få ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Enkätresultaten används för att följa upp läroplanens mål och för att täcka upp för sådant som inte går att fånga upp genom annan statistik.

Till toppen av sidan