Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Resultaten från brukarundersökningen i förskolor och skolor

Nu är resultaten från årets brukarundersökning publicerade. Undersökningen görs årligen och innebär att elever och vårdnadshavare får tycka till om sin verksamet.

Illustration brukarundersökningen

Årets brukarundersökning har nu genomförts för samtliga förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor, samt i grundsärskolan på Lidingö. Den är ett viktigt verktyg för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheterna.

Resultaten visar en positiv utveckling på flera områden. I förskolan upplever vårdnadshavarna i högre grad än tidigare att deras barn stimuleras till utveckling och lärande och i grundskolan upplever sig eleverna i högre grad än tidigare motiverade av undervisningen. Andelen elever som upplever sig ha blivit kränkta i skolan har minskat och tryggheten är fortsatt hög.

Resultaten i brukarundersökningen för förskola och skola 2020

Till toppen av sidan