Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vårterminsstarten i Lidingös kommunala skolor

Vårterminen börjar igen den 11 januari. Lidingö stad följer restriktioner och rekommendationer från Regeringen och myndigheterna och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och säker skolmiljö.

För att både elever, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga i skolan och vi tillsammans ska minska smittspridningen, gäller detta generellt i Lidingös kommunala skolor.

Utifrån Smittskydd Stockholms rekommendationer kring aktuellt smittläge kan dock förändringar ske både inom en viss skola eller inom flera skolor. Lidingö stad har ett nära samarbete med Smittskydd Stockholm för att kunna införa särskilda åtgärder om behov finns.

Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen och säkerställa en bra undervisning och skolmiljö för våra elever.

Distansundervisning i gymnasieskolan

I enlighet med de nationella restriktionerna som Regeringen presenterade den 18 december kommer Hersby gymnasium att ha distansundervisning fram till och med den 24 januari 2021.

Undantag kommer att vara möjliga för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Delvis distansundervisning i högstadiet

Regeringen och Skolverket har uppmanat skolan att bidra till att minska trängseln både i skolan och i kollektivtrafiken. De kommunala skolorna på Lidingö har redan vidtagit de åtgärder som är möjliga inom skolan för att minska trängsel för att undvika smittspridning bland både elever och personal.

Då smittspridningen i Stockholms län är fortsatt hög och sjukvården pressad, har utbildningsnämnden med hänsyn till både elever och personal, beslutat att från och med vårterminens första dag införa distansundervisning i högstadiet. Det innebär att samtliga årskurser 7–9 i högstadiet i Lidingös kommunala skolor övergår till distansundervisning från den 11 januari till och med den 15 januari. Från och med den 18 januari till och med den 24 januari, med eventuell förlängning, kommer högstadiet att övergå till partiell distansundervisning. Det innebär att en del av eleverna har distansundervisning och de andra har undervisning i skolan. Mer information om hur den partiella distansundervisningen kommer se ut lämnas av respektive skola i början på nästa vecka.

Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Uppdraget från Regeringen är fortsatt att arbeta för att i möjligaste mån ha undervisning på plats i skolan men att vidta åtgärder för att elever och personal ska kunna hålla tillräckligt avstånd. Det kan vara genom att anpassa schemaläggning eller att dela upp elever och årskurser för växelvis undervisning. Det är därför Lidingös kommunala högstadieskolor under vårterminens första vecka har distansundervisning för alla elever för att kunna planera för att på ett säkert sätt ställa om till växelvis distansundervisning under följande vecka.

Undervisning på plats i låg- och mellanstadiet

I grundskolan upp till och med åk 6 sker undervisningen på plats.

Fritidsgårdar, fritidshem och förskolor

Fritidsgårdar kommer att vara stängda till och med den 24 januari 2021. Fritidshem och förskolor kommer att vara öppna när vårterminen startar.

Till toppen av sidan