Skriv ut
Dela

Reducerad avgift

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är lägre än 47 490 kronor per månad kan du ansöka om reducerad avgift för förskola och pedagogisk omsorg.

Som hushåll räknas de personer som är folkbokförda på samma adress och är gifta eller lever i äktenskapslikande former. Detta gäller oavsett om samtliga är vårdnadshavare till barnet eller inte.

Du ansöker via e-tjänsten Reducering av avgift - information om hushållets inkomstlänk till annan webbplats

Vilka inkomster ska redovisas i ansökan?

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Vårdbidrag (arvodsdelen och inte ersättning för merkostnader)
 • Sjukpenning/sjukbidrag (arvodsdelen)
 • Föräldrapening
 • Pension (inte barnpension)
 • Ersättning från A-kassa
 • Aktivitetsstöd
 • Andra skattepliktiga förmåner och inkomster som:
  • Livränta (den skattepliktiga delen)
  • Familjebidrag i form av familjepenning
  • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  • Arvoden

Vilka inkomster redovisas inte i ansökan?

 • Allmänt eller förlängt barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Hemsjukvårdsbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Socialbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bidragsförskott
 • Studiemedel
 • Introduktionsbidrag

Vilka bilagor ska jag bifoga i ansökan?

Du ska bifoga bilagor som visar att du och eventuell sambo har den inkomst du anger i ansökan. Det kan vara en kopia på lönespecifikation, utbetalningsbesked från a-kassa eller försäkringskassa. Om någon av er studerar bifogar du intyg från skolan du studerar vid eller utbetalningsplan från CSN.

Kontakta lärande- och kulturförvaltningen om du har eget företag för att få veta vilka bilagor du ska bifoga ansökan eftersom det  varierar beroende på viken form av företag du driver.

Hur lång är handläggningstiden?

När ansökan har kommit in till förvaltningen och den är komplett, det vill säga när alla bilagor som styrker den angivna inkomsten, tar det 14 arbetsdagar att få ett beslut.

Om jag beviljas reducering, hur länge gäller den?

Varje ansökan bedöms individuellt. I regel beviljas reducering sex månader i taget. I ditt beslut anges hur länge du beviljats reducering. Du måste ansöka minst en månad innan den beviljade reduceringen går ut om du önskar fortsatt reducering.

Kan jag ansöka om retroaktiv reducering?

Du kan ansöka om reducering för innevarande och föregående år. Det betyder att du under 2019 kan ansöka om reducering för hela 2018.

Om hushållets gemensamma inkomst är 0 kronor vad gör jag då?

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 0 kronor och du inte kan betala avgiften, ska du vända dig till omsorgs- och socialförvaltningen.

Till toppen av sidan