Skriv ut
Dela

Behöver ditt barn ta medicin i förskolan eller skolan?

Om ditt barn behöver ta medicin när det är på förskolan eller i skolan behöver du som vårdnadshavare lämna in en egenvårdsplan.   

Egenvård kallas den hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande läkare eller annan legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person eller dess närstående själv kan utföra.

Om ett barn eller en elev behöver ta sin medicin när det är i förskolan eller skolan ska behandlande läkare skriva en egenvårdsplan till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren i sin tur lämnar egenvårdsplanen till ansvarig rektor, mentor, förskolechef eller pedagog.

Vem ansvarar för vad?

Behandlande läkares ansvar

Det är alltid den behandlande läkaren som ansvarar för barnets  behandling och som skriver egenvårdsplanen.

Vårdnadshavares ansvar

  • Lämna egenvårdsplan och uppmärkt medicin till förskolan och skolan.
  • Kontrollera att det finns tillräckligt med medicin på förskolan eller skolan och att bäst före datum inte har passerat
  • Egenvårdsplanen uppdateras varje år eller så snart något ändras i ordinationen

Förskolans eller skolans ansvar

  • Åta sig uppdraget
  • Ta emot egenvårdsplanen från vårdnadshavare
  • Vid behov kontakta behandlande vårdenhet för mer information eller utbildning
  • Informera övrig personal om barnets eller elevens egenvårdsplan
  • Kontrollera att läkemedlet är märkt med barnets eller elevens namn och förvaras där barnet eller eleven är.
  • Kontrollera att en pärm med aktuell egenvårdsplan förvaras åtkomlig för all personal. Om vårdnadshavare medger kan bild på barnet eller eleven bifogas egenvårdsplanen.
  • Informera vårdnadshavaren när barnet eller eleven behövt använda medicin
Till toppen av sidan