Skriv ut
Dela

Öppettider och rätt till omsorg

Här hittar du öppettider och information om den omsorg du har rätt till. Det gäller både kommunala och fristående verksamheter.

Öppettider

Vardagar
Verksamheterna öppnar tidigast 06.30 och stänger senast 18.30, utifrån vårdnadshavares behov. Läs mer nedan om din rätt till omsorg.

Helger
Verksamheterna har stängt lördag, söndag, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vilken omsorg har jag rätt till?

Den tid du har rätt till beror på om du förvärvsarbetar, är aktivt arbetssökande, studerande eller föräldraledig med yngre syskon.

 • Förvärvsarbete
  Om du förvärvsarbetar har du rätt till den tid som krävs för du ska kunna arbeta, det vill säga ta dig till och från arbetet samt utföra det.
  Omsorg vid obekväm arbetstid.
 • Arbetssökande
  Som aktivt arbetssökande har du rätt till åtta timmar per dag, klockan 08.00-16.00. Det gäller även om vårdnadshavare är varslad med arbetsbefrielse tills uppsägningen träder i kraft.
 • Studerande
  Om du studerar har du rätt till den tid som du behöver för att kunna studera. Studierna måste vara berättigade till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Om du har lov och inte behöver studera under lovet så har ditt barn inte rätt till omsorg utan ska vara ledigt.
 • Asylsökande eller tidsbegränsat uppehållstillstånd
  Om du är asylsökande eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt till åtta timmar per dag, klockan 08.00-16.00. Om du har rätt att förvärvsarbeta under din asylprocess har du rätt till den tid som krävs för du ska kunna arbeta, det vill säga ta dig till och från arbetet samt utföra det.
 • Föräldraledig med yngre syskon
  Är du föräldraledig för vård av annat barn gäller särskilda regler.
  Omsorg för äldre syskon när du är föräldraledig
 • Sjukpenning, gravidpenning, ålderspension, avtalspension eller sjukpension (sjukersättning)
  Har du sjukpenning, gravidpenning, ålderspension, avtalspension eller sjukpension (sjukersättning) kommer du och förskolechef eller huvudman för fristående pedagogisk omsorg överens om barnets vistelsetid.

Särskilda regler för fristående pedagogisk omsorg

Huvudmän som driver fristående pedagogisk omsorg (dagmamma) i sin egen bostad har rätt att samverka. Det betyder att de kan hjälpa varandra när vårdnadshavares behov av omsorg överstiger 40 timmar under en vecka. De har också rätt att samverka för att lösa omsorgen vid semester och sjukfrånvaro.

Frågor och svar om rätt till omsorg

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om barnets rätt till omsorg.

Har barnet rätt till omsorg om jag har semester?

Kan jag tillgodoräkna mig vistelsetid?

Vilken vistelsetid gäller vid separerade vårdnadshavare?

Vilken vistelsetid gäller om vårdnadshavare har olika grund för behov av omsorg?

Får jag uträtta ärenden efter att jag lämnat eller innan jag hämtat mitt barn?

Kan mitt barn få utökad vistelsetid?

Vad gör jag om jag och verksamheten inte kommer överens om mitt barns vistelsetid?

Får förskolechef eller huvudman för pedagogisk omsorg kräva att jag lämnar in arbetsgivarintyg med arbetstider?

Till toppen av sidan