Skriv ut
Dela

Avgifter

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i fritidshem och fritidsklubb.

Lidingö stad använder sig av maxtaxa för att beräkna avgiften. Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och fristående verksamheter.

Avgiften faktureras för hel månad från och med den månad barnet börjar sin inskolning. Det betyder att du betalar för hel månad oavsett om barnet börjar den 5:e eller den 29:e en månad.

Byter du fritidshem eller fritidsklubb debiterar staden avgift utan uppehåll. Det gäller även om du sagt upp platsen inför sommaren och sedan återupptar den igen. Gör du en definitiv uppsägning är uppsägningstiden alltid hela nästföljande månad. Säger du upp platsen till exempel i januari blir februari uppsägningsmånad. 

Om månadsavgiften

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1 och står för den högsta avgiften. Avgiften minskar sedan för varje syskon barnet får.

  • Barn 1: Två procent av inkomsten, dock högst 950 kronor per månad.
  • Barn 2: En procent av inkomsten, dock högst 475 kronor per månad.
  • Barn 3: En procent av inkomsten, dock högst 475 kronor per månad.

  • Barn 4: ingen avgift 0 kronor per månad.

Avgift för öppen verksamhet

Avgiften för för öppen eftermiddagsverksamhet är 950 kronor för höstterminen, och 1 150 kronor för vårterminen. Vid annat startdatum än terminsstart är avgiften 200 kronor i månaden, förutom i juni och augusti dåe den är 150 kronr.

Betalningsansvar

Båda vårdnadshavare är ansvariga för avgiften. Lidingö stad skickar fakturan till barnets folkbokföringsadress, om ni inte har valt att betala via e-faktura eller autogiro. Kontakta utbildningsförvaltningen om ni vill byta fakturamottagare.

Vid betalning efter förfallodagen tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalning uteblir kan barnet mista sin plats.

Reducerad avgift

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är lägre än 47 490 kronor per kan du ansöka om reducerad avgift via e-tjänsten "Reducering av avgift - ansökan". Reducering löper automatiskt ut var sjätte månad. Du måste därför skicka in en ny ansökan och underlag var sjätte månad om du önskar fortsatt reducering.

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 0 kronor och du inte kan betala avgiften, ska du vända dig till omsorgs- och socialförvaltningen.

Delad avgift mellan vårdnadshavare

Om barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet bor växelvis hos båda, kan vårdnadshavarna dela på avgiften. Ansök via e-tjänsten "Delad faktura, ansökan eller upphävande."

Ändra fakturamottagare

Om du vill byta fakturamottagare ansöker du via e-tjänsten "Ändring av fakturamottagare".

Kontakt
Till toppen av sidan