Skriv ut
Dela

Omsorg på obekväm arbetstid

Om du förvärvsarbetar och din arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30- 06.30 eller under helgdagar kan du ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Omsorg på obekväm arbetstid vänder sig till barn från ett år upp till vårterminen det år barnet fyller 13 år. Omsorgen erbjuds enbart om det finns särskilda skäl. Vårdnadshavare kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid när:

  • Ordinarie 40 timmars arbetstid är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Omsorg erbjuds inte vid:
    - extra arbete
    - extra arbete i samband med studier
    - arbete i samband med föräldraledighet med annat barn.

  • Omsorgen inte kan lösas med hjälp av släkt, vänner eller andra personer i vårdnadshavares närhet. 

  • Behovet av omsorg är regelbundet och minst tio timmar i månaden.

Ensamstående och makar eller sambos, där båda arbetar på obekväma tider samtidigt, har rätt att ansöka om omsorg.

Om omsorg på obekväm arbetstid

Verksamheten bedrivs i samma lokaler där det är förskola på dagtid. Minst två personer arbetar alltid här. Verksamheten har 
öppet klockan 18.00–07.00 på vardagar och dygnet runt under helger. Vårdnadshavarna ansvarar för att lämna och hämta barnet.

Läs mer om Nattugglan

Vad kostar omsorg på obekväm arbetstid?

Avgiften ingår i ordinrie avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet. Om barnet inte har någon sådan placering är avgiften för omsorgen på obekväm arbetstid samma som för en dagplacering. Lidingö stad beräknar avgiften med hjälp av maxtaxa.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Avgift för fritidsverksamhet

Hur ansöker jag om omsorg på obekväm arbetstid?

Du ansöker via blankett "Omsorg på obekväm arbetstid - ansökan".
Handläggningstiden är upp till två månader från att komplett ansökan kommit in. Omsorgen beviljas terminsvis och du måste söka på nytt inför varje ny termin.

Kontakt
Till toppen av sidan