Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Mottagning för nyanlända, årskurs 1–9

Du som är nyanländ i Sverige och har barn som ska börja i grundskolan ska vända dig till vårt mottagningsteam.

Kontakta mottagningsteamet för ett introduktionssamtal där vi kan bedöma om ditt barn kan få en direkt placering i skolan eller börja skolgången i Passagen. Elever som går i årskurs 1 upp till årskurs 3 placeras i regel direkt i skolklass.

Passagen

Passagen är en verksamhet för nyanlända elever i årskurs 4–9. För att kunna börja här ska eleven vara inskriven på någon av Lidingös grundskolor.

I Passagen kartläggs och bedöms varje elevs kunskaper i det egna modersmålet och i matematik. De får också undervisning i svenska som andraspråk.

Efter cirka åtta veckor i Passagen kan eleven börja i sin hemskola. Det som kommit fram i kartläggningen blir ett underlag när skolan ska planera undervisningen och bestämma vilken årskurs eleven ska placeras i.

Till toppen av sidan