Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Byta skola

Du som önskar att byta skola gör din ansökan via Skolwebben genom att logga in med e-legitimation. Oavsett om det gäller kommunal skola eller friskola så är förfarandet detsamma.

Vårdnadshavare gör ansökan

Via Skolwebben ansöker vårdnadshavare om skolbyte till önskad skola. Finns det fler skolor som är av intresse, så rangordnas dessa av sökande utifrån vilken skola som är aktuell i första-, andra- respektive tredjehand.

I kommunala skolor gäller särskilda kriterier för placering, medan fristående skolor har egna turordningsregler och egna köer. Kontaka respektive friskola för en placering i deras interna kö.

Ansökan om byte finns inne i systemet till dess att plats erbjuds eller ansökan avböjs på grund av platsbrist. Finns fler alternativ i ansökan, så blir alternativ 2 aktuellt om alternativ 1 avböjs. Alternativ 3 blir aktuellt om alternativt 2 avböjs.

Ansökan upphör

Ansökan är som längst aktiv fram till och med 30 juni. Därefter blir alla ansökningar inaktiva och en ny ansökan måste göras om plats fortfarande önskas i den aktuella skolan.

Till toppen av sidan