Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kriterier för skolplacering

Om en kommunal skola har fler sökanden än platser, placeras eleverna utifrån tre kriterier. Syskonförtur (gäller endast vid ansökan till förskoleklass), relativ närhetsprincip och lottning. Fristående skolor har egna turordningsregler.

Riktlinjerna anpassas utifrån vilken årskurs man söker till och om man söker skola utanför skolansökningstiden. 

Sökanden till förskoleklass:
1. Syskonförtur med syskon i årskurs F–3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja.
2. Relativa närhetsprincipen
3. Lottning

Sökanden till årskurs 4, 5 och 7:
1. Relativa närhetsprincipen
2. Lottning

Skolbyte under övrig tid:
1. Närhetsprincipen
2. Lottning

Vad är relativa närhetsprincipen?

Elev A har sökt till skola X i första hand. Då tittar vi på var elev A bor i förhållande till skola X och andra skolor i närheten. Vi jämför också med andra elevers avstånd till skolan. Hur långt har elev B till skola X och andra skolor i närheten? I fallet nedan har elev A närmast till skola X och lite längre till skola Y och skola Z. Elev B har längre till skola X än elev A men mycket längre till skola Y eller skola Z. Den här jämförelsen betyder att elev B har förtur till platsen på skola X.

Nu går elev A vidare till skola vald i andra hand där vi gör samma procedur utifrån närhetsprincip och syskonförtur (om det är en kommunal skola). Vi jämför elev A:s förutsättningar med andra förstahandssökanden, vilket betyder att elev A kan ha större rätt till en plats än de som redan preliminärplacerats på skolan. De flesta elever får dock sina förstahandsval. Placering genom lottning har inte behövt användas hittills.

Färdig placering i mars

Tidigast i mitten av mars publiceras skolplaceringarna på skolwebben. Finns det frågor om elevens placering ska vårdnadshavaren vända sig till den skola eller de skolor man önskat, men inte fått plats på.

Mäta avstånd 

Stadens kartverktyg mäter avståndet mellan kommunala skolor och elevernas bostäder. Avståndet beräknas gång- eller cykelväg mellan adresspunkten för den fastighet där eleven är folkbokförd och adresspunkten för den eller de aktuella skolorna.

Till toppen av sidan