Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Uppskjuten skolplikt

Skolplikt gäller från höstterminen det år barnet fyller sex år. Finns det särskilda skäl kan skolplikten skjutas upp ett år.

Om du är vårdnadshavare till skolpliktigt barn och av särskilda skäl vill skjuta upp barnets skolstart, ska du skicka in en ansökan till lärande- och kulturförvaltningen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om uppskjuten skolplikt tidigast under höstterminen, det år barnet fyller fem år. Ansökan görs på blankett "Uppskjuten skolplikt" som ligger bland våra e-tjänster och blanketter. Bifoga redogörelse av dina särskilda skäl och yttrande från förskolechef i separata bilagor.  

E-tjänster och blanketter, barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan